Friday, March 14, 2014

Om kollektivt självförsvar.

Med tanke på hur vissa enligt Ung Vänster i Storstockholm menar att AFA-medlemmar skall ha agerat mot dem kan det vara på sin plats att säga några meningar om kollektivt självförsvar och hur en revolutionär rörelse bör se ut. Att AFA betett sig hotfullt mot UV-kvinnor och använt ord som "fitta" eller "hora", är inte ok. Inte på någon nivå. Och det visar problem i AFAs organisations-struktur. Även om UVs beteende emot de utomparlamentariska rörelserna har varit högst problematiskt, så legitimerar det inte det här.

Jag har på internet tidigare försvarat AFA och även RF (som fungerar på liknande sätt) när de skyddad fredliga aktivister emot nazistattacker och jagat bort demonstrerande nazister, samt försvarat iden om utom-statligt våld i självförsvar när polisen och SÄPO inte gör sitt jobb (som vi bör förvänta oss). Det finns helt enkelt ingen som kan ha så naivt förtroende för den borgerliga statlighetens vilja att bekämpa nazismen och fortfarande kalla sig vänster, eller ens kritiskt tänkande. Men att en sådan kamp är nödvändig, och livsviktigt, gör inte agerande såsom den som AFA och RF gör sig ansvariga för legitimt. Vi bör stödja dem så länge de är villiga att stödja oss i våra demonstrationer och på våra gator, men det betyder inte att AFA och RF, i dess nuvarande former, är något att sträva efter.

Den revolutionära rörelsen måste vara demokratisk, inte på samma sätt som den parlamentariska politiken är, men fortfarande demokratisk. Den måste ha koppling till massrörelsen, och måste kunna hållas till ansvar av den. När det kommer till våld, måste alla som är redo att ta till våld följa vissa etiska regler och kunna uteslutas om denne missbrukar sin auktoritet som våldsmakare. Om en medlem i organisationen beter sig sexistiskt (flera gånger har jag sett/hört om AFA och RF-män som använder ord som hora och fitta) så måste de uteslutas omedelbart, för att göra det till en säker plats för kvinnor. Vänstern måste även kunna ha insikt i när och hur dessa organisationer fungerar, och kan inte förlita sig på att några maskerade människor dyker upp när nazister hotar demonstationer och aktivister.

Allt detta är inte något jag tror man reformera inom AFA/RF, i alla fall inte på nära framtid. Ideologin i AFA och RF verkar vara en ideologi om platt-organisation, lös organisering och konsensus-beslutsfattning. Enligt dem så skall detta motverka den negativa (och reella) hierarki som man ser i vissa socialistiska partier och organisationer, en slags anti-auktoritär beslutspolitik. Tyvärr producerar detta bara mindre koll på de faktiska hierarkierna, då det inte finns någon demokratisk ansvarighet. För det första är de som använder våld auktoritets-figurer per definition, och att behandla dem som om de inte vore det för att de har en annorlunda organisationsform bakom sig är bara löjligt. Det är mindre auktoritärt att ha ett centralt och principiellt styrt organ som kan hålla folk som använder våld ansvariga och kan minska odemokratisk praktik.  För det andra är idén om en "platt-organisation" i en värld som är allt annat än "platt" rätt ut sagt löjlig. En sådan organisation, som tror sig stå utanför strukturer, kommer inte bara reproducera strukturerna i sin egen organisation, samt inte kunna producera någon slags samhällsanalys där de kan realistiskt agera, efter som de inte kan se sig själva som del av strukturen.

Jag är medlem i varken AFA, RF eller UV, och känner att de följande veckornas debatt kommer bli nästan outhärdlig. Som sagt, det finns inget som legitimerar att ett par äldre män hotar unga kvnnor och kallar dem "hora" eller "fitta". Det här helt oacceptabelt. Å andra sidan, kommer det ge bensin till Vs och UVs konformistiska och fega avståndstagar-liberalism. Men kritiken av sexism här är viktigare än en rädsla för dess politiska effekter. Förhoppningsvis kan vi vänsterut komma samman och organisera en annan form av självförsvarsorganisation.

No comments:

Post a Comment