Wednesday, January 29, 2014

Förenta Staternas krigsförbrytelser, terror och brott mot mänskliga rättigheter.

Sedan 1940-talet har Förenta Staterna gjort sig ansvariga till krigsförbrytelser, brott mot den demokratiska rätten till självbestämmande och har motverkat FN's arbete för mänskliga rättigheter. I majoriteten av dessa fall har Förenta Staterna inte hållits ansvarig för dessa krigsförbrytelser. I flertalet länder där Förenta Staterna begått krigsförbrytelser, består de korrupta regeringar och ekonomiska system som deras krigsbrott introducerat. Majoriteten av västerländska regeringar har vägrat ta allvarliga steg för att hålla Förenta Staterna ansvariga. Alla USA:s presidenter och regeringar efter Andra Världskriget skulle hängts för krigsförbrytelser enligt Nuremberg-rättegångarna.

Det är viktigt att vi vågar stå upp emot Förenta Staternas militära, politiska och ekonomiska utrikespolitik. Krigsförbrytelserna Förenta Staterna gjort sig själv ansvariga för är ett hot mot global demokrati för att de bryter mot den demokratiska rätten till nationellt självbestämmande. Den demokratiska rätten till självbestämmande gäller inte bara formella parlamentariska republiker av den typ vi ser i Väst, utan även för nationer som saknar formellt demokratiska processer (monarkier, diktaturer) eller bevisligen begår valfusk och bryter mot rättigheter som yttrandefrihet, organisationsfrihet, åsiktsfrihet och religionsfrihet. Sann demokrati är omöjligt under de förhållanden som en externt påtvingad militär ockupation, eller militär isolation, innebär. Demokratin är ingenting om den inte är en produkt av en fri nations befolkning. Därför är de "humanitära interventionerna" som Förenta Staterna nu förespråkar i sin militära utrikespolitik i t.ex Syrien, Nordkorea och Libyen inte demokratiskt och rättsmässigt legitima. 

Det USA gör kallas imperialism. De använder militärt våld mot andra nationer för deras egna ekonomiska och politiska vinning. Det är ett hot mot frihet, mänskliga rättigheter och demokrati. Det är viktigt att vi medvetet jobbar emot den politik de för, speciellt nu när Förenta Staterna och deras vänner i EU och NATO menar att Islam, socialism, och f.d koloniala länders självständighet är det största hotet emot fri-och-rättigheter. Den som läser om krigsbrotten, terrorismen och diktaturfrämjandet som USA står bakom kan inte annat än känna avsky emot detta hyckleri, mot denna manipulering av sanningen. Det är USA och de som är allierade med dem som är det största hotet emot demokrati, för majoriteten av mänskligheten

Följande lista över Förenta Staternas krigsbrott, terror och brott mot mänskliga rättigheter är översatt från Robert Elias, professor i Statsvetenskap i Förenta Staterna. Ni kan hitta den här.

_________________________________________________________________________

FÖRENTA STATERNAS BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH GLOBAL TERRORISM

Förenta Staternas användande av massförstörelsevapen.

Den urskillningslösa användningen av bomber av USA, oftast utanför en förklarat krigssituation, för godtycklig förstörelse, utan militära mål, vars mål och offer är civilbefolkningen, det vi nu kallar "collateral damage".

Japan (1945) 
Kina (1945-1946) 
Korea och Kina (1950-1953) 
Guatemala (1954, 1960, 1967-1969) 
Indonesien (1958) 
Kuba (1959-1961) 
Kongo (1964) 
Peru (1965) 
Laos (1964-1970) 
Vietnam (1961-1973) 
Kambodja (1969-1970) 
Grenada (1983) 
Libanon (1983-1984) 
Libyen (1986) 
El Salvador (1980) 
Nicaragua (1980) 
Iran (1987) 
Panama (1989) 
Irak (1991-2000) 
Kuwait (1991) 
Somalia (1993) 
Bosnien (1994-1995) 
Sudan (1998) 
Afghanistan (1998) 
Pakistan (1998) 
Jugoslavien (1999) 
Bulgarien (1999) 
Makedonien (1999)

USA: s användning av kemiska och biologiska vapen 

USA har vägrat att underteckna konventioner mot utveckling och användning av  kemiska och biologiska vapen, och har antingen använt eller testat (utan  informera civilbefolkningen) dessa vapen i följande platser utomlands:

Bahamas (sent 1940-tal till mitten av 1950-talet) 
Canada (1953) 
Kina och Korea (1950-1953) 
Korea (1967-1969) 
Vietnam, Laos, Kambodja (1961-1970) 
Panama (1940-1990-talet) 
Kuba (1962, 69, 70, 71, 81, 96)

Och USA har testat sådana vapen på amerikanska civilbefolkningen, utan befolkningens kunskap, på följande platser: 

Watertown, NY och på Jungfruöarna (1950) 
SF Bay Area (1950, 1957-1967) 
Minneapolis (1953) 
St Louis (1953) 
Washington, DC Area (1953, 1967) 
Florida (1955) 
Savannah GA / Avon Park, FL (1956-1958) 
New York (1956, 1966) 
Chicago (1960)

Och USA har uppmuntrat användningen av sådana vapen, och gett förutsättningar för teknik för att utveckla sådana vapen i olika länder utomlands, bland annat: 

Egypten 
Sydafrika 
Irak

USA: s politiska och militära interventioner sedan 1945 

USA har lanserat en serie av militära och politiska ingripanden sedan  1945, ofta för att installera marionettregimer, eller alternativt att engagera sig i  politiska åtgärder som smutskastningskampanjer, sponsrade eller inriktade mot politiska oppositionsgrupper (beroende på hur de tjänade USA: s intressen), 
underminerande av politiska partier, sabotage och terrorkampanjer och så vidare. 

Det har gjort det i länder såsom:

Kina ( 1945-1951 )
  Sydafrika ( 1960 - 1980-talet)

France ( 1947 )
  Bolivia ( 1964-1975 )

Marshallöarna ( 1946-1958 )
  Australien ( 1972-1975 )

Italien (1947-1975)
  Irak ( 1972-1975 )

Grekland ( 1947-1949 )
  Portugal ( 1974-1976 )

Filippinerna ( 1945-1953 )
  Östtimor ( 1975-1999 )

Korea ( 1945-1953 )
  Ecuador ( 1975 )

Albanien ( 1949-1953 )
  Argentina ( 1976 )

Östeuropa ( 1948-1956 )
  Pakistan ( 1977 )

Tyskland ( 1950-talet )
  Angola ( 1975 - 1980-talet)

Iran ( 1953 )
  Jamaica ( 1976 )

Guatemala ( 1953 - 1990-talet )
  Honduras ( 1980 )

Costa Rica ( mitten av 1950-talet , från 1970 till 1971 )
  Nicaragua ( 1980 )

Mellanöstern ( 1956-1958 )
  Filippinerna ( 1970 - 90-talet )

Indonesien ( 1957-1958 )
  Seychellerna ( 1979-1981 )

Haiti ( 1959 )
  Södra Jemen ( 1979-1984 )

Västeuropa ( 1950 - 1960-talet )
  Sydkorea ( 1980 )

Guyana ( 1953-1964 )
  Tchad ( 1981-1982 )

Irak ( 1958-1963 )
  Grenada ( 1979-1983 )

Vietnam ( 1945-1953 )
  Surinam ( 1982-1984 )

Kambodja ( 1955-1973 )
  Libyen ( 1981-1989 )

Laos ( 1957-1973 )
  Fiji ( 1987 )

Thailand ( 1965-1973 )
  Panama ( 1989 )

Ecuador ( 1960-1963 )
  Afghanistan ( 1979-1992 )

Kongo ( 1960-1965 , 1977-1978 )
  El Salvador ( 1980-1992 )

Algeriet ( 1960 )
  Haiti ( 1987-1994 )

Brasilien ( 1961-1964 )
  Bulgarien ( 1990-1991 )

Peru ( 1965 )
  Albanien ( 1991-1992 )

Dominikanska republiken ( 1963-1965 )
  Somalia ( 1993 )

Kuba ( 1959 - present)
  Irak ( 1990 )

Indonesien (1965 )
  Peru (1990 - present)

Ghana ( 1966 )
  Mexiko (1990 - present)

Uruguay ( 1969-1972 )
  Colombia (1990 - present)

Chile ( 1964-1973 )
  Jugoslavien ( 1995-1999 )

Grekland ( 1967-1974 )

Förenta staternas perversion av andra länders val:

USA har uttryckligen ingripit för att rigga eller förvränga resultatet av utländska 
val, och ibland manipulerat förfalskade "demonstrations"-val för att avvärja anklagelser om regeringens förtryck i allierade nationer i USA:s politiska sfär. Dessa falska val har ofta installerat eller underhållit makten för repressiva diktatorer som gör sina befolkninger till offer. Sådan praxis har skett i länder såsom:

Filippinerna (1950) 
Italien (1948-1970-talet) 
Libanon (1950) 
Indonesien (1955) 
Vietnam (1955) 
Guyana (1953-1964) 
Japan (1958-1970-talet) 
Nepal (1959) 
Laos (1960) 
Brasilien (1962) 
Dominikanska republiken (1962) 
Guatemala (1963) 
Bolivia (1966) 
Chile (1964-1970) 
Portugal (1974-1975) 
Australien (1974-1975) 
Jamaica (1976) 
El Salvador (1984) 
Panama (1984, 89) 
Nicaragua (1984, 90) 
Haiti (1987, 88) 
Bulgarien (1990-1991) 
Albanien (1991-1992) 
Ryssland (1996) 
Mongoliet (1996) 
Bosnien (1998)

USA emot Världen i FN 

USA har upprepade gånger agerat för att undergräva initiativ för fred och mänskliga rättigheter i FN, rutinmässigt röstat mot hundratals FN-resolutioner och fördrag. USA har lätt det sämsta resultatet i någon nation om inte stödja FN-fördrag. I nästan alla sina hundratals "nej"- röster, USA  var den "enda" nation att rösta nej (bland de 100 till 130 nationer som vanligen  röstar), och bland röstar endast 1 eller 2 andra nationer nej resten av tiden.  Här är ett representativt urval av amerikanska röstar från 1978-1987:

USA är den enda "Nej"-rösten på dessa resolutioner och fördrag: 

För stöd till underutvecklade länder
För att främja export till U-länder
För FN's främjande av mänskliga rättigheter
För att skydda utvecklingsländerna i handelsavtal
Till ny ekonomisk världsordning för underutvecklade länder
För utveckling som en mänsklig rättighet
Emot multinationella företagens verksamhet i Sydafrika
För kooperativa modeller i utvecklingsländer
För nationernas rätt till ekonomiskt system som de själva väljer
Emot kemiska och biologiska vapen ( minst 3 gånger )
Emot apartheid i Namibien 
För ekonomiska / levnadsstandards-rättigheter som mänskliga rättigheter
Emot sydafrikanska apartheid-aggressionen mot deras grannländer( 2 gånger )
Emot utländska investeringar i apartheid Sydafrika
För världs-charter för att skydda ekologin
För antiapartheid konvention
För antiapartheid konvent i internationell sport
För provstoppsavtal ( minst 2 gånger )
För förhindrande av kapprustning i yttre rymden
För UNESCO-sponsrad ny världsinformationsbeställning ( minst 2 gånger )
För internationell rätt till att skydda ekonomiska rättigheter
För Transport & Kommunikations-Århundrade i Afrika
Emot tillverkning av nya typer av massförstörelsevapen
Emot marina den kapprustningen
För oberoende kommission om nedrustning och säkerhetsfrågor
För FN-respons-mekanism för naturkatastrofer
För rätten till mat
För Rapport från kommittén om avskaffande av rasdiskriminering
För FN-studie om militär utveckling
Till minne av 25-årsdagen av självständighet för koloniala länder
För industriellt utvecklings-årtionde i Afrika
För ömsesidigt beroende i ekonomiska och politiska rättigheter
För förbättrad FN-respons på brott mot mänskliga rättigheter
För skydd av migrerande arbetstagares rättigheter
För skydd mot produkter som är skadliga för hälsa och miljö
För en konvention om barnets rättigheter
För att utbilda journalister i utvecklingsländerna
För det internationella samarbetet om tredje världens skulder
För en FN- konferens om handel och utveckling

USA är en av endast två "nej"-röster om resolutionerna och fördragen:

För palestinska levnadsvillkor / rättigheter ( åtminstone 8 gånger )
Emot utländsk intervention i andra länder
För en FN-konferens om kvinnor
Emot provsprängningar ( minst 2 gånger )
För icke-användningen av kärnvapen emot icke-kärnvapenstater
För ett göra Mellanöstern till kärnvapenfri zon
Emot Israels kärnvapen ( minst 2 gånger )
För en ny värld ekonomisk världsordning
För en facklig konferens om sanktioner emot Sydafrika
För havsrätts-fördraget
För ekonomiskt bistånd till palestinier
För FN- åtgärder mot fascistiska aktiviteter och grupper
För internationellt samarbete om pengar / ekonomi / skulder / handel / utveckling
För en fredszon i södra Atlanten
För uppfyllande av den internationella domstolens beslut för Nicaragua vs USA .
** För en konferens och åtgärder för att förhindra internationell terrorism
( inklusive dess bakomliggande orsaker )
För att avsluta handelsembargot mot Nicaragua

USA är ett av endast 3 "Nej"-röster om resolutioner och fördrag
Emot israeliska kränkningar av mänskliga rättigheter ( minst 6 gånger )
Emot sydafrikanskt apartheid ( minst 4 gånger )
Emot flyktingars återvändande till Israel
För sinande kärnvapenkapprustning ( minst 2 gånger )
För ett embargo mot apartheid i Sydafrika
För sydafrikanska befrielsen från apartheid ( minst 3 gånger )
För självständighet i koloniala nationer
För FN: s kvinnoårtionde
Emot skadliga utländska ekonomiska metoder i koloniala territorier
För en fredskonferens
För att sluta embargot mot Kuba ( minst 10 gånger )

Dessutom har USA :

Upprepade gånger undanhållit sina medlemsavgifter från FN
Två gånger lämnat UNESCO på grund av sina insatser för mänskliga rättigheter
Två gånger lämnat International Labour Organization för sina arbetstagares rättigheter-initiativet
Vägrade att förnya missilförsvars-fördraget
Vägrade att underteckna Kyotoavtalet om global uppvärmning
Vägrade att stödja WHO: s förbud mot modersmjölksersättnings-missbruk
Vägrade att underteckna konventionen emot biologiska vapen
Vägrade att underteckna konventionen mot användning av landminor
Vägrade att delta i FN: s konferens mot rasism i Durban
Varit en av de sista länderna i världen att skriva under FN: s konvention om
Politiska & Medborgerliga rättigheter ( 30 år efter dess tillkomst )
Vägrade att underteckna FN: s konvention om ekonomiska och sociala rättigheter
Motståndare den framväxande nya FN- konventionen om rättigheter till fred , utveckling & naturvård.

Exempel på antalet dödsfall från USAs Militära Interventioner & stöd till korrupta diktatorer (de mest konservativa uppskattningarna)

Nicaragua
  30000 döda

Brasilien
  100000 döda

Korea
  4 miljoner döda

Guatemala
  200000 döda

Honduras
  20000 döda

El Salvador
  63000 döda

Argentina
  40000 döda

Bolivia
  10000 döda

Uruguay
  10000 döda

Ecuador
  10000 döda

Peru
  10000 döda

Irak
  1,3 miljoner döda

Iran
  30000 döda

Sudan
  8-10,000 döda

Colombia
  50000 döda

Panama
  5000 döda

Japan
  140000 döda

Afghanistan
  10000 döda

Somalia
  5000 döda

Filippinerna
  150000 döda

Haiti
  100000 döda

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN
  10000 döda

Libyen
  500 döda

Makedonien
  1000 döda

Sydafrika
  10000 döda

Pakistan
  10000 döda

Palestina
  40000 döda

Indonesien
  1 miljon döda

Östtimor
  1/3-1/2 av den totala befolkningen

Grekland
  10000 döda

Laos
  600000 döda

Kambodja
  1 miljon döda

Angola
  300000 döda

Grenada
  500 döda

Kongo
  2 miljoner döda

Egypten
  10000 döda

Vietnam
  1,5 miljoner döda

Chile
  50000 döda

Andra dödliga amerikanska interventioner:

CIAs terror-tränings manualer.

Utveckling och distribution av manualer för utländsk militär personal eller utländska medborgare , inklusive instruktioner om mord, subvention, sabotage, befolkningskontroll, tortyr, förtryck, psykisk tortyr, dödspatruller , etc.

Specifika Tortyr-kampanjer

Skapande och lansering av direkta amerikanska kampanjer för att stödja tortyr som ett
instrument för terror och social kontroll för regeringarna i Grekland, Iran,
Vietnam, Bolivia, Uruguay, Brasilien, Guatemala, El Salvador, Honduras och Panama

Stöd och hysande av terrorister:

Främjande, skydd, beväpning eller utrustning av terrorister som:

Klaus Barbie och andra tyska nazister, och italienska och japanska fascister,
efter andra världskriget

Manuell Noriega (Panama) , Saddam Hussein (Irak) , Rafael Trujillo
(Dominikanska republiken) , Usama bin Ladin (Afghanistan) , och andra vars
terrorism har kommit tillbaka för att hemsöka oss

Tillsatte Higher War College (Brasilien) och första School of the Americas
(Panama) , där USA gav utbildning till förtryckare, Death-Squads, och
torterare (den andra School of the Americas finns fortfarande på Ft .
Benning GA)

Givande av asyl för kubanska , Salvadoranska , Guatemalanska, haitiska, chilenska, Argentinska, iranska, sydvietnamesiska och andra terrorister, diktatorer och torterare. 

Mördandet av Världsledare

Med hjälp av mord som ett verktyg för utrikespolitik, har CIA initierat mordförsök mot minst 40 utländska statschefer (några flera gånger) under de senaste 50 åren, har de varit ett antal som varit
framgångsrika, till exempel : Patrice Lumumba (Kongo) , Rafael Trujillo (Dominikanska
Republiken), Ngo Dihn Diem (Vietnam) Salvador Allende (Chile)

Vapenhandel och amerikansk militär närvaro

USA är världens största säljare av vapen utomlands , beväpnar diktatorer , militärer och terrorister som undertrycker eller förtrycker sina populationer och eldar på våldsamma konflikter runt om i världen

USA är världens största leverantör av aktiva landminor som även i fredstid, dödar eller skadar flera personer runt om i världen varje dag

USA har militärbaser i åtminstone 50 länder runt om i världen, vilket har lett till frekventa repressalier av lokalbefolkningen.

Den amerikanska militären har bombat  Mellanöstern eller muslimsk nation eller en annan nästan oavbrutet sedan 1983, bland annat Libanon, Libyen, Syrien, Iran, Sudan, Afghanistan och Irak (nästan dagliga bombningar sedan 1991).

Detta är alltså en sampling av amerikansk utrikespolitik under de senaste 50 åren. FBI använder följande definition för terrorism : "Den olagliga användningen av våld eller våld som begås av en grupp eller individ , som har en del anslutning till främmande makt eller vars verksamhet överskrider nationella gränser , mot personer eller egendom för att hota eller tvinga en regering, civilbefolkningen eller något segment därav , för främjande av politiska eller sociala mål". Det vi nu tagit del av låter som terrorism. Det låter också en hel del som de amerikanska politik och åtgärder sedan 1945 som jag just beskrivit.

________________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment